Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Đồng hành với Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 16-03-2017 | 15:35:08

Lạy Mẹ Maria, bao tháng năm bồng bế, nuôi dưỡng Con yêu Mẹ chí tình. Rồi đồng công chia sẻ bao đắng cay buồn vui, bao năm trời Ngài đi đó đây. Xin cứu giúp chúng con luôn biết sống yêu thương, trong cách nói lối suy, luôn làm nhân chứng. Xin cứu giúp chúng con luôn nghĩ đến tha nhân. Trong nỗi khó nỗi vui như Mẹ nêu gương.

Mẹ Hằng Cứu Giúp, phúc cho Mẹ đã tin lời Chúa Trời. Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước danh Mẹ khiến con trông cậy. Mẹ Hằng Cứu Giúp, khấn xin Mẹ đoái nghe lời kêu cầu. Mẹ ơi, cứu giúp! Chúng con chạy đến bên Mẹ đây.

* Hơn 150 năm qua, kể từ khi được Giáo hội trao sứ mạng làm cho cả thế giới biết Mẹ, hình ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn bên các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên mọi đường đời phục vụ. Nhưng trên tất cả, biết bao cuộc đời, bao con người, hằng ngàn tâm hồn, hằng vạn gia đình được có Mẹ Maria, Mẹ thân yêu Mẹ Hằng Giúp Cứu đồng hành qua mọi gian nan cuộc sống để trung tín với đức tin vào Thiên Chúa.


Một số hình ảnh về việc thăm mục vụ gần 2 ngàn gia đình trong Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa của các linh mục thừa sai Đại phúc Dòng Chúa Cứu Thế.

TTMV DCCT

Tags: ,