Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Giao hoà để hiệp thông trong ân sủng

Thứ Sáu, 17-03-2017 | 09:29:08

“Một bộ phận đau, thì hết các bộ phận cùng đau; nếu một bộ phận được tôn vinh, thì hết các bộ phận cùng được tôn vinh” (x. 1Cr 12,26).

Trong tư cách cộng đoàn Giáo xứ, tất cả chúng ta là những chi thể của một thân mình trong Đức Kitô, bệnh hoạn của một chi thể gây cảm nhận đau yếu khắp cả thân mình. Tối thiểu, những thất bại của các cá nhân cũng cản trở sự phát triển và hạn chế sức sống của toàn thân mình. Trong Tuần Đại phúc này, Giáo xứ Hải Lâm đang được chữa lành bởi biết bao người sám hối trở về. Hàng đêm, sau giờ Thánh Lễ, mọi người quỳ bên toà Chúa để lãnh ơn Giao hoà.

Chính vì thế, nhờ bởi mầu nhiệm yêu thương của kế hoạch cứu độ nơi Thiên Chúa mà mọi người trong Giáo xứ được nối kết với nhau trong những ràng buộc của sự liên đới siêu nhiên, hết mức như thể tội của một người làm hại đến những người khác cũng như sự thánh thiện của một người làm lợi những người khác. Niềm vui lớn vang lên trong nhiều gia đình các thành viên giao hoà với Chúa và với nhau. Làm cho Giáo xứ như hân hoan trong ngày hội mới, ngày hội Đại phúc.


TTMV DCCT

Tags: ,