Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Hãy để trẻ em đến với Thầy

Thứ Bảy, 18-03-2017 | 07:45:09

Ngày xưa, đã có hơn một lần, “người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện”.

Bởi vì Đức Giêsu đã muốn để trẻ em đến với mình, nên Người ngăn cấm các môn đệ la mắng chúng, và Người nói với các môn đệ rằng: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Và khi các em đến với Chúa, thì “Người đặt tay trên chúng” (x.Mt 19, 13-15).

Ngày nay, trong Tuần Đại phúc này, các em lại được chính cha mẹ, người thân bồng bế dắt dìu đến nhà Chúa để được đặt tay, chúc lành và kề bên Chúa Hài Đồng. Vì chính Chúa, lúc này đây, khi Người đang tuôn đổ hồng ân Đại phúc xuống Giáo xứ Hải Lâm, chính Người đã muốn trẻ em đến với mình như năm xưa vậy để Người chúc lành cho các em.

Đồng thời, cũng ngang qua đó, Người muốn mọi người nhận ra Nước Trời sẽ được ban cho những ai giống như những trẻ em này.


* Một số hình ảnh trong ngày chúc lành cho các em thiếu nhi trong Tuần Đại phúc (12-18/3/2017), tại Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa.

TTMV DCCT

Tags: ,