Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Hình ảnh ngày cầu nguyện và chúc lành các trẻ em

Thứ Bảy, 18-03-2017 | 08:25:05

“Cứ để trẻ em đến với Thầy”

TTMV DCCT

Tags: