Đại phúc Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa: Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa

Thứ Sáu, 17-03-2017 | 16:59:38

Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa

Trong Tuần Đại phúc, mọi thành phần đều được ban tặng hồng cứu độ là Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, các bà mẹ đang mang thai của Giáo xứ Hải Lâm đã lên đền thờ để nhận sự chúc lành. Như xưa Mẹ Maria dâng Hài Nhi Giêsu vậy để thánh hiến cho Thiên Chúa. Bởi người Kitô ý thức sự sống của mỗi người là quà tặng của Thiên Chúa. 

Thật cao quý thay con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sau khi tạo dựng vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa đã phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” Và “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ”. Mỗi người đều là một kỳ công của Thiên Chúa.

Thiên Chúa còn ban muôn phúc lành cho con người. Phúc lành lớn nhất là con người được làm chủ sự sống của mình và của toàn nhân loại, họ được chia sẻ sự sáng tạo cùng Thiên Chúa qua việc sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Thiên Chúa phán với họ “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất”. Cũng như phúc lành Ngài ban cho họ quyền làm chủ trên công trình tạo thành của Ngài. “Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất.” 


TTMV DCCT

Tags: ,