Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ tư - Giờ Chầu Thánh Thể

Thứ Tư, 08-03-2017 | 21:54:49

Bí tích Thánh Thể – Nguồn sức sống bởi trời.

Đoàn con quỳ đây dâng lên toà Chúa cao sang, lời ca chúc tụng không khen tình cảm mến. Suối ân tình Chúa chở che, ngàn năm bền vững tới thiên thu vạn đại. Tình Chúa yêu trần gian kể sao cho hết, những ân nghĩa cao vời vợi hơn mọi tầng cao xanh thẳm biết. Chúa vẫn ở đây, Chúa mãi ở đây, cho đoàn con đến nương nhờ. Bánh thiêng bởi trời nuôi dưỡng mọi tâm can. Chúng con được sức sống nhờ tình yêu chảy từ nơi trái tim bị đâm thâu cạnh sườn.

Vào 14g00 mỗi ngày trong Tuần Đại phúc, cộng đoàn Giáo xứ Hải Sơn đến bên Thánh Thể để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ tri ân Chúa đã yêu ban cho hồng ân được đón lấy chính Chúa như là gia nghiệp duy nhất cuộc đời.

TTMV – DCCT

Tags: ,