Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát - Địa Phận Bà Rịa: Khai Mạc Tuần Đại Phúc

Chúa Nhật, 10-12-2017 | 18:59:58

Kết thúc Tuần Đại Phúc ở Giáo Xứ Chu Hải, Quý cha Thừa Sai di chuyển sang Giáo xứ Láng Cát để khai mạc Tuần Đại Phúc. Thánh Lễ khai mạc vào lúc 19g30 ngày 09.12.2017. 

Bước vào Chúa nhật thứ II Mùa Vọng, với chủ đề dọn đường cho Chúa đến, cũng hết sức thích hợp trong ngày lễ khai mạc Tuần Đại Phúc. Mọi người sửa sang lại lòng mình, bằng cách bạt đi những đỉnh đồi cao ngạo, những hố sâu của ngăn cách, của tham lam, ích kỷ, giận hờn và bước vào sa mạc nghĩa là dành thời gian cho Chúa, gặp gỡ Chúa trong suốt Tuần Đại Phúc.

Ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu – Đấng chúng ta vẫn hằng mong chờ. Ngài đã và đang đến với từng người trong Giáo xứ Láng Cát. Hãy mở lòng ra để đón chờ Ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu – Đấng Cứu Thế!

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm