Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát - Địa Phận Bà Rịa: Tìm Về Nguồn Yêu Thương

Thứ Ba, 12-12-2017 | 18:17:28

“Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa, nguồn vui suối an hoà”….(Thánh Ca)

12g00 trưa mỗi ngày trong Tuần Đại Phúc, những người con cái Chúa thuộc Giáo Xứ Láng Cát không quản ngại nắng nôi, oi bức, không quản ngại mệt nhọc, không quản ngại cái giờ giấc cần phải được nghỉ ngơi… Đến tìm gặp gỡ Đấng là nguồn ước mơ – Đấng là nguồn suối an lành tắm mắt những tâm hồn khô giá! 

Chúa Giêsu Thánh Thể – Nguồn mạch của tình yêu và sự yêu thương, Ngài đã trở nên Tấm Bánh nhỏ bé để nuôi sống những người con cái Ngài: “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. Ngài muốn gặp gỡ, chuyện trò với những người con cái Ngài. Ngài muốn đi vào và muốn trở nên một với những ai đón nhận Ngài. Thịt và Máu của Ngài đã trở nên thịt và máu của nhân loại, trở nên đồng hình, đồng dạng với những người con bé nhỏ của Ngài.

Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể – Hỡi những người con thơ bé, để đước tắm mát trong yêu thương và ân sủng của nguồn mạch yêu thương là Thánh Thể!

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm