Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Bước Theo Thập Giá Giêsu

Thứ Sáu, 17-11-2017 | 22:22:03

“Nhìn Thập giá ngất cao Giêsu chịu treo, con gẫm suy sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên Thiên quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người. Giêsu! Giêsu! Con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu! Giêsu! Tình Chúa xiết bao dịu kỳ. Giêsu! Giêsu! Vì sao Ngài hy sinh chết. Chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nao. Mấy ai biết chăng, vì Chúa quá yêu trần gian”. (Giêsu! Giêsu! – Nhạc và lời Lm Thành Tâm).

Đại Phúc là Ơn Phúc nơi chính Chúa Giêsu ban tặng. Họ Đạo Trường Long cảm nếm Ơn Phúc ấy trong Tuần Đại Phúc và đã thể hiện niềm tin và lòng mến khi cùng đi lại con đường tình yêu mà Chúa Giêsu đã đi qua. 

Bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để cùng suy niệm và cảm nghiệm một tình yêu cao vời – Một tình yêu cho đi nhân không – Một tình yêu đã chết vì người mình yêu!

Cha sở huấn từ và ban phép lành cho cộng đoàn

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm