Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Chúc Lành Với Bức Linh Ảnh Mẹ HCG

Thứ Bảy, 18-11-2017 | 14:19:35

“Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường”. (Thánh ca – Lạy Mẹ xin yên ủi)

“Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con rất ước ao ngắm nhìn bức chân dung tốt lành của Mẹ. Bức chân dung của Mẹ làm cho chúng con đang ưu phiền được vui mừng yên ủi”. (Kinh tuần cửu nhật ngày thứ IV).

Linh hồn của bức linh ảnh thánh nằm nơi ánh mắt của Mẹ. Đôi mắt rất to và dịu hiền, đầy từ bi thương xót đang nhìn từng người con của Mẹ. Dù chúng con đang ở đâu và đang làm gì, Mẹ cũng luôn dõi theo chúng con, bảo vệ chúng con, thấu hiểu chúng con và không ngừng mời gọi chúng con: Hãy đến với Mẹ. Mẹ như đang nói với mỗi người chúng con rằng: ” Chúa Giêsu bảo gì, chúng con hãy làm theo”!

Họ Đạo Trường Long đã cảm nghiệm được tình mẫu tử và lòng thương xót của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ đã viếng thăm từng gia đình khi những ngày tổ chức đọc kinh liên gia, một tuần khấn nguyện và làm giờ hành hương kính Mẹ trong Tuần Đại Phúc và giờ đây Mẹ đã hiện diện luôn mãi trong mỗi gia đình của Họ Đạo khi các cha thăm viếng và trao tặng Bức Linh Ảnh. 

Hãy đến với Mẹ hỡi đàn con thơ bé! Mẹ sẽ ủi an và Cứu Giúp. Vì tước hiệu của Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Cộng đoàn dâng hoa cho Đức Mẹ

Cha sở dâng hoa cho Đức Mẹ

Cha BT Đại Phúc chúc lành với Bức Linh Ảnh Mẹ HCG cho quý cha Thừa Sai

Quý cha Thừa Sai chúc lành với Bức Linh Ảnh Mẹ HCG cho cộng đoàn

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm