Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Đến Khẩn Cầu Với Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 16-11-2017 | 10:07:42

Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bức Linh Ảnh hay làm phép lạ!

Đó là ân thưởng của Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Chúa ân thưởng cho Mẹ bởi vì Mẹ hoàn toàn thuộc trọn về Chúa – Mẹ luôn luôn phó thác và tin tưởng vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa và để ý Chúa thực hiện trên cuộc đời của Mẹ!

Mẹ Hằng Cứu Giúp – Với tước hiệu Thiên Chúa ân thưởng, để Mẹ Cứu Giúp nhân loại chúng con luôn luôn không ngừng nghỉ – Cứu Giúp trong những cơn gian nan khốn khó – Cứu Giúp lúc hoạn nạn khổ nguy – Cứu Giúp khi đau sầu phiền muộn…

Chúng con đến với Mẹ và nép mình vào lòng Mẹ. Xin che chở và Cứu Giúp chúng con. Xin cho chúng con luôn ngước nhìn lên ánh mắt dịu hiền của Mẹ, để lòng chúng con vơi nhẹ ưu phiền và nhớ đến Mẹ luôn yêu thương chúng con.

Con cái Mẹ đang cầu nguyện và ghi những ơn khấn với Mẹ

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm