Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Gặp Gỡ Các Bạn Trẻ

Thứ Tư, 15-11-2017 | 21:39:33

Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ trong Họ Đạo đã có buổi gặp gỡ với cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng. Cứ lo lắng là các bạn trẻ sẽ không có mặt bao nhiêu! Ngoài sự mong chờ của quý cha, các bạn trẻ đã ở lại rất đông đảo.

Bầu không khí của buổi gặp gỡ hết sức sôi động đúng như tinh thần trẻ của các bạn. Những vấn nạn của xã hội, những vấn đề của lòng tin nơi các bạn trẻ ngày nay được cha Antôn và các bạn trao đổi rất thoải mái. 

Cha sở rất ưu tư về thế hệ trẻ trong Họ Đạo và Ngài đã và đang xây dựng cho thế hệ trẻ những hành trang cần thiết để sống vững vàng trong đức tin và bước vào đời trong niềm vui của con cái Chúa.

Cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng chia sẻ với các bạn trẻ

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm