Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Nghi Thức Chúc Lành Các Bà Mẹ Mang Thai Và Các Em Ấu Nhi

Thứ Bảy, 18-11-2017 | 10:35:09

Sự sống là quà tặng ân ban nhân không của Thiên Chúa cho con người. Thiên Chúa tác tạo con người giống hình ảnh của Ngài: yêu thương, nâng niu và chúc lành, “bồng ẵm trên tay, nâng niu trên đầu gối…và dẫu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì Ta, Ta không bỏ con bao giờ”.

Tuần Đại Phúc là Ơn Phúc của Thiên Chúa tuôn rưới xuống trên mọi thành phần con cái Ngài: Nam – Phụ – Lão – Ấu, những người còn sống cũng như đã qua đời; ngay cả những thai nhi đang còn ở trong dạ mẹ!

Thánh Giêrađô – Tu sĩ DCCT, được Hội Thánh phong tặng là bổn mạng các bà mẹ mang thai và các ấu nhi, bởi biết bao phép lạ Chúa ân thưởng cho Ngài để Ngài gìn giữ các thai phụ và các ấu nhi. Đón nhận ơn lành của Chúa qua sự bầu cử của Thánh Bổn Mạng Giêrađô, quý Cha đã chúc lành cho các bà mẹ mang thai và tặng khăn Thánh Giêrađô cho các bà mẹ. Đồng thời chúc lành cho các em ấu nhi và phát Bánh Thánh Giêrađô cho các em.

Chúc lành cho các bà mẹ mang thai

Chúc lành và phát Bánh Thánh Giêrađô

Phép lành của Chúa Hài Đồng

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm