Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Tìm Gặp Bí Tích Tình Yêu

Thứ Tư, 15-11-2017 | 16:19:21

“Bí Tích tình yêu, Chúa đang ngự đó, hiến thân chịu chết cho đoàn con được ơn cứu rỗi. Bí Tích tình yêu, Bí tích cao siêu, Ngài yêu thương ta ôi tình yêu cao vời thay…Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con quỳ đây dâng lên toà Chúa”… ( Bí Tich tình yêu – nhạc và lời Lm Thành Tâm).

Trong Tuần Đại Phúc, cộng đoàn dân Chúa đến Chầu Thánh Thể vào lúc 12h00 trưa, để gặp gỡ Đấng mình yêu mến! Giêsu đã yêu và đã hiến mạng sống vì người mình yêu là mỗi người chúng ta. Ngài đang đợi chờ mỗi người chúng ta tìm về với Ngài – Tìm về nguồn mạch ân sủng để được tắm gội trong ân phúc vô biên của Ngài. 

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm