DCCT tại Albani: Nhà thờ Thánh Anphongsô đầu tiên sẽ được thánh hiến vào tháng 10

Thứ Sáu, 17-03-2017 | 18:30:40

Cha Jacek Zdrzalek, Điều phối viên Vùng Châu Âu DCCT đã gặp gỡ các anh em Cộng đoàn Liên Tỉnh DCCT tại Albania từ ngày 26/02 đến 03/03/2017. Ngài hướng dẫn ngày tĩnh tâm cho Cha Laureano Del Otero và Cha Andrzej Michoń về chủ đề: “Chứng nhân cho Đấng Cứu Chuộc – liên đới vì sứ vụ – đến với thế giới bị tổn thương”.

Chuyến viếng thăm lần này có hai mục tiêu chính yếu

Mục tiêu thứ nhất liên quan đến quyết định của Tổng Công hội vừa qua, quyết định số 43: “Mỗi Đơn vị cung cấp một diễn đàn để các anh em và cộng tác viên giáo dân có cơ hội nghiên cứu và suy từ về kết quả của Công hội, đồng thời phát triển những chiến lược để thực hiện các quyết định của Công hội”. Theo đó, vị Điều phối viên đã giới thiệu sứ điệp và các quyết định của Tổng Công hội cũng như cách thức làm việc tại Công hội. Đồng thời, các quyết định về kế hoạch tương lai đối với châu Âu cũng như các hoạt động sứ vụ trong tương lai của Vùng Châu Âu đã được thảo luận một cách đặc biệt.

Mục tiêu thứ hai liên quan đến tình hình thực tế của hoạt động sứ vụ tại Albania. Trong thời gian gặp gỡ, cộng đoàn và vị Điều phối viên đã đưa ra thông tin chi tiết cũng như suy tư về những hoạt động của DCCT trong hai năm rưỡi vừa qua tại Albania. Cuộc gặp này là thời gian để chia sẻ và thảo luận về cách thức làm việc trong tương lai.

Vị Điều phối viên và các thành viên cộng đoàn đã gặp gỡ Tân Tổng Giám mục Tirana-Durres, Đức Cha George Frendo OP. Vào tháng 10 tới đây, Đức Tổng Giám mục sẽ thánh hiến nhà thờ của Hội Dòng tại Kamez với tước hiệu Thánh Anphongsô. Đây sẽ nhà thờ đầu tiên tại Albani nhận Thánh Anphongsô làm quan thầy.

Cộng đoàn đã nghiên cứu Kế hoạch Đời sống Cộng đoàn mà họ đã chuẩn bị từ trước khi đến Albania, xem xét một số điều chỉnh dựa theo tình hình thực tiễn của đời sống sứ vụ hàng ngày.

Andrzej Michoń CSsR

P.B.chuyển ngữ

Tags: ,