DCCT tại Brazil : Cha Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R được bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Belo Horizonte

Thứ Năm, 09-03-2017 | 17:57:13

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Cha Vicente de Paula Ferreira, C.SS.R., làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Belo Horizonte, Brazi, hiệu tòa Castra Nova. Gần đây, Cha Ferreira đang là đặc trách đào tạo các sinh viên thần học Dòng Chúa Cứu Thế tại tỉnh Belo Horizonte.

20170309 FerreiraCha Vicente de Paula Ferreira, C.SS.R.
Cha Vicente de Paula Ferreira, C.SS.R., sinh ngày 27/10/1970 tại Ararai, một quận trong khu tự trị Alegre, thuộc giáo phận Cachoeiro de Itapemirim, nằm trong bang Espírito Santo.Ngài học triết học tại Đại học Liên bang Juiz de Fora (1986 – 1990), và tiếp tục lấy bằng “licentiate” (tương đương “Cử nhân” theo hệ thống bằng cấp tại Brazil) (2009 – 2011) và “degree” (cấp sau đại học) (2011 – 2013) về Khoa học Tôn giáo. Ngài học thần học ở Khoa Triết học và Thần học Dòng Tên (FAJE) tại Belo Horizonte (1993 – 1996) và nghiên cứu chuyên ngành Tâm lý học tại Đại học Juiz de Fora (2003 – 2006). Ngài tuyên khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 12/1/21992, thụ phong linh mục ngày 16/11/1996. Trong Hội Dòng, ngài đã đảm nhiệm các chức vụ: Cổ vũ Ơn gọi (1997), Đặc trách Tiền Tập (1998 – 2002) và Dự tu (2003 – 2005); Chủ tịch Liên hiệp Dòng Chúa Cứu Thế Brazil (2005 – 2011), Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Rio de Janeiro-Minas Gerais- Espírito Santo ba nhiệm kì liên tiếp (2005 – 2014); thành viên Học viện Anphongsô tại Rôma (từ năm 2012).Gần đây nhất, ngài là đặc trách đào tạo các sinh viên thần học Dòng Chúa Cứu Thế tại tỉnh Belo Horizonete (Rio).

Tags: , , ,