DCCT vùng châu Âu: Tập viện Liên tỉnh tại Ciorani bắt đầu vào tháng 9

Thứ Bảy, 08-04-2017 | 12:45:06

Cuộc họp của các vị Giám tỉnh đến từ Rôma, Naploli, Madrid, Lisbon và Pháp do vị Điều phối viên DCCT Vùng châu Âu khởi xướng, về một Tập viện Liên tỉnh mới của vùng, đã diễn ra tại Rôma vào ngày 05/4/2017.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các yêu cầu mới về đào tạo đã được Bề trên Tổng quyền đặt ra qua các quyết định vào năm 2015. Đó là những yêu cầu có liên hệ đến căn tính của tu sĩ DCCT, được định hình bởi tầm nhìn của hai Tổng Công hội mới đây nhất.

Cha Jacek Zdrzałek, Điều phối viên vùng châu Âu, cha Gianni Congiu, Giám tỉnh Rôma, cha Serafino Fiore, Giám tỉnh Naploli và cha José Luis Bartolomé, Giám tỉnh Madrid đã đến tham dự buổi họp. Các cha Giám tỉnh Lisbon và Pháp mặc dù không thể hiện diện nhưng cũng gửi đến cuộc họp mong muốn tham gia vào dự án liên tỉnh này.

Trên thực tế, nhiều năm nay, các đơn vị nói trên đã hợp tác cùng nhau trong việc thực hiện nhà tập chung tại Ciorani – địa điểm được coi như Nhà Mẹ của Hội Dòng. Rất nhiều tu sĩ DCCT đã có thời gian nhà tập tại Ciorani bởi vì nơi đây từng là nhà tập của vùng Nam Âu trước kia.

Cha Jacek Zdrzałek, Điều phối viên vùng châu Âu, cha Gianni Congiu, Giám tỉnh Rôma, cha Serafino Fiore, Giám tỉnh Naploli và cha José Luis Bartolomé, Giám tỉnh Madrid

Điểm mới của nhà tập năm nay là trong cuộc họp vừa qua tại Rôma, các tham dự viên đã chuẩn bị một bộ “Hướng dẫn” mới, trong đó bao gồm việc thành lập Hội đồng Nhà Tập, dựa trên các quyết định của Bề trên Tổng quyền. Cha Serafino Fiore, là Giám tỉnh tại địa phương thiết lập nhà tập cũng là Chủ tịch của Hội đồng Nhà tập Liên tỉnh.

Bản Kế hoạch Đào tạo Tập viện hiện tại sẽ được chỉnh lý và cập nhật để giúp cho các tập sinh được chuẩn bị tốt hơn trước các thách thức của thế kỷ XXI.

Căn tính “mới” cuả các tu sĩ DCCT sẽ giúp họ có khả năng giao tiếp với các anh em đến từ các quốc gia, các nền văn hóa với những tâm tình và ngôn ngữ khác nhau. Các tập sinh sẽ có một tầm nhìn rộng lớn về các ưu tiên hoạt động tông đồ của vùng châu Âu và điều đó sẽ giúp họ tham dự vào sứ vụ toàn cầu của Hội Dòng.

Tập viện Liên tỉnh sẽ bắt đầu vào ngày 1/9/2017 với các tập sinh đến từ các Tỉnh Dòng Naploli và Madrid.

Tin, ảnh: Cha Giovanni Congiu

P.B. chuyển ngữ

Tags: ,