Đem ơn Cứu Chuộc Cho Những Ai Bị Tổn Thương.

Chúa Nhật, 16-07-2017 | 12:50:27

Mừng lễ Chúa Cứu Thế hôm nay trong hiện tình bi thảm của đất nước, trước họa diệt vong của dân tộc… Liệu tu sỹ DCCT có ứng đáp với sự sẵn sàng, với lòng nhiệt thành thừa sai, trước nhu cầu mục vụ khẩn thiết của những người nghèo bị bỏ rơi, bị tổn thương hơn cả?

Có gì đụng chạm đến con người mà không đụng chạm tới Thiên Chúa? Có gì đụng chạm đến người tín hữu mà không chạm đến Chúa Kitô? (x.Cv 9,5) Đi ra vùng ngoại biên nhiều bất trắc, hiểm nguy rình rập; sống giữa những anh chị em chịu nhiều thiệt thòi và bị tổn thương nhất (x.2Cr 11,29), tu sỹ DCCT coi đó như một sự lựa chọn khẩn thiết và cấp bách không những cho sứ vụ của mình, mà còn là dịp để cho bản thân mình được lòng thương xót của Chúa Cứu Thế chạm đến, như họ đã chọn chính bản vị Người làm trung tâm đời sống.

Hiến pháp DCCT số 1 có nói: “noi gương Chúa Giêsu Cứu Thế bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo khó như chính Người tuyên bố: ‘Người đã sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó’ (Lc 4, 18).

Người nghèo là những nhóm người cần sự trợ giúp thiêng liêng và được chăm sóc đặc biệt. Họ là những người nghèo khổ, bị gạt bên lề xã hội và bị áp bức về mọi phương diện, cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là sứ mạng thừa sai, là lý do tồn tại của Dòng Chúa Cứu Thế và còn là lời mời gọi liên lỷ của Chúa Cứu Thế đối với từng tu sỹ, là những người cam kết dấn thân trong đời sống tu trì. Vì “người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh, còn Thầy thì anh em không có mãi đâu.” (Ga 12,8)

Bởi thế, tu sỹ DCCT chọn sống trong sự liên đới với người nghèo và quan tâm cách đặc biệt đến những tổn thương của họ, để có kinh nghiệm, phần nào, chạm đến những vết thương trên Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu, và mang chính những tổn thương ấy trong cuộc sống, để sự sống và sự chữa lành của Chúa Kitô được biểu lộ qua mình, đến với tha nhân (x.2Cr 4,10).

Điều này đòi hỏi tu sỹ DCCT biết lắng nghe tiếng thổn thức của Chúa Cứu Thế trong “vườn cây dầu”, và hiệp thông với Người trong cuộc thọ nạn, ngang qua những tiếng rên xiết ai oán của những người nghèo bị đày đọa và áp bức, bị bóc lột và kỳ thị hôm nay, ngang qua những chọn lựa của những anh em đang dấn thân cho công lý và hoà bình để xây dựng Vương Quyền của Đấng Chúa Cứu Thế trên trần gian, là Vương quyền đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an (Kinh Tiền Tụng Lễ Chúa Kitô Vua).

Từ khước cám dỗ tìm kiếm địa vị và sự kính trọng của xã hội, vượt lên lối sống an toàn để ra đi đến “vùng ngoại biên” loan báo niềm vui của Chúa Giê su, lắng nghe những khát vọng trong trái tim con người, và sự thúc giục của Thần Khí, cảnh giác trước lối sống đạo theo tinh thần thế gian và thờ ngẫu tượng… Đó là những gợi ý hữu ích của những bài giảng hàng ngày của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Nhà Nguyện Thánh Mattha, Rôma, mà tu sỹ DCCT có thể coi đấy như là những gợi ý hữu ích từ huấn quyền của Hội thánh, để tôi luyện mình trở nên những Thừa Sai đích thật của Chúa Cứu Thế, của Niềm vui Tin mừng mà họ được sai đến trong môi trường của họ và bộc lộ tính ngôn sứ qua lối sống.

Mừng lễ Chúa Cứu Thế hôm nay trong hiện tình bi thảm của sự độc lập của đất nước, trước họa dân tộc diệt vong bởi các thảm họa môi trường, trước sự bạo tàn ngày càng tăng của nhà cầm quyền cộng sản và một tương lai đen tối của những nhóm dân sự đòi quyền căn bản của con người… Liệu tu sỹ DCCT có ứng đáp với sự sẵn sàng, với lòng nhiệt thành thừa sai, trước nhu cầu mục vụ khẩn thiết của người bị bỏ rơi hơn cả, đặc biệt là người nghèo, mà họ là một trong số đó?

Một cơ hội mở ra cho tu sỹ DCCT khẳng định căn tính, bản chất của đời sống và sứ mạng Thừa sai của mình, là trở nên những chứng nhân sống động của Ơn Cứu Chuộc chứa chan nơi Đức Kitô, bằng sự trung thành với những cam kết của mình khi trở nên khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người người nghèo bị tổn thương và bị bỏ rơi hơn cả, là Đấng giải thoát và nâng cao phẩm giá con người.

Mừng lễ Chúa Cứu Thế hôm nay, tu sỹ DCCT lại được thúc giục cất lên tiếng hát trong những nẻo đường Thừa sai của mình: “Mạnh mẽ trong Đức Tin, phấn khởi nhờ Đức Cậy, sốt sắng bởi Lòng Mến, nung nấu trong lòng nhiệt thành, ý thức mình hèn yếu và chăm lo việc cầu nguyện, trong chí hướng là những con người làm tông đồ và làm môn đệ thánh Anphong.
Tu sĩ DCCT vui mừng đi theo Đức Kitô Cứu Thế, tham dự và loan báo mầu nhiệm Ngài bằng một đời sống và lối nói đơn sơ theo Tin Mừng, và từ bỏ chính mình để luôn sẵn sàng lãnh nhận những công việc nặng nhọc hầu mang lại Hồng Ân Cứu Độ đầy tràn cho mọi người” (HP.DCCT số 20). 

Jos. Ngô Văn Kha C.Ss.R

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm