Di dân và Tị nạn: Hội nghị của các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tại Vatican.

Thứ Ba, 13-06-2017 | 15:18:46

Văn phòng Tòa Thánh về Phát Triển Con người Toàn diện sẽ tổ chức một Hội Thảo tại Rôma nhằm xác định kế hoạch chăm sóc mục vụ chung đối với di dân và những người tị nạn, đệ trình Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn.

Vào ngày 12 và 13 tháng 6 tới đây, Bộ phận Di Dân và Tị Nạn thuộc Văn Phòng Tòa Thánh về Phát Triển Con người Toàn diện sẽ tổ chức một Hội Thảo tại Rôma với sự tham dự của các đại biểu Giám mục và các Giám đốc Quốc gia của Các Ủy Ban cho về Di Dân và Tị Nạn trực thuộc Hội Đồng Giám Mục từ khắp năm châu.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của khoảng 40 nhân vật trực tiếp tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi của những người di dân, những người tị nạn cũng như nạn nhân của nạn buôn người.

Theo thông tin gửi đến Fides News Agency, Hội thảo là một phần của các cam kết đã được đưa ra dựa trên những tác động toàn cầu đối với những người nhập cư và những người tị nạn, sẽ được thông qua trước cuối năm 2018.

Mục đích là nhằm xác định kế hoạch chăm sóc mục vụ chung đối với di dân và những người tị nạn, những người xin quyền tị nạn cũng như các nạn nhân của nạn buôn người ở nhiều nơi khác nhau trên toàn thế giới và đồng thời nêu ra những vấn đề cơ bản để trình bày trong Hội nghị và đệ trình Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm