Di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức từ Nhà Dòng ra Nhà Thờ

Thứ Tư, 23-05-2018 | 12:20:10

Lúc 20g 30 ngày 22/05/2018 nghi thức di quan Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Từ Nhà Dòng sang Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 TTMV – DCCT
Truyền Thông DCCT VN

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm