Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà rịa: Đoàn Thừa Sai Đại Phúc Nhận Phép Lành Lên Đường

Thứ Bảy, 02-12-2017 | 22:36:46

Cùng hiệp thông trong giờ kinh phụng vụ ban trưa, cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã chúc lành cho đoàn Thừa Sai trước lúc lên đường. Ngài dặn dò anh em:”hãy ở lại trong Chúa và ở lại trong nhau để rồi đem sự bình an của Chúa đến cho những người mình gặp gỡ”.

Được biết đoàn Thừa Sai lần này có 15 Linh mục và một Tu sĩ. Ra đi trong niềm vui và bình an, trong xác tín và hy vọng, trong gặp gỡ và trao ban…

Cha Phó Giám Tỉnh ban phép lành cho đoàn Thừa Sai

Đoàn Thừa Sai đến Giáo Xứ Chu Hải

Cha sở đón tiếp đoàn Thừa Sai

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm