Dòng Chúa Cứu Thế có tân giám mục ở Canada

Thứ Bảy, 30-12-2017 | 17:17:04

Cha Jon Hansen là tân giám mục của giáo phận Mackenzie-Fort Smith. (Mackenzie Scott/CBC)

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 15/12 đã bổ nhiệm một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, cha Jon Hansen, hiện đang coi giáo xứ Đức Mẹ Chiến Thắng (Our Lady of Victory) ở Inuvik, làm Giám mục Giáo phận MacKenzie-Fort Smith của Canada.

Cha Jon Hansen, DCCT., sinh ngày 18 tháng 2 năm 1967 tại Edmonton, Alberta. Lớn lên ở Grande Prairie (Alberta), cha Hansen theo học tại trường thánh Giêrađô, trường thánh Patrick và trường Trung học thánh Giuse ở đó.

Ngài lấy bằng cử nhân tại Đại học Alberta vào năm 1997. Sau đó theo học triết học và thần học tại Đại học thánh Michael ở Toronto, và lấy bằng Master of Divinity vào năm 2003.

Tại giáo xứ thánh Giuse ở Grande Prairie, nơi các cha Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ, cha Hansen đã nhập dòng. Ngài tuyên lời khấn tạm năm 1998 và tuyên lời khấn vĩnh viễn năm 2002.

Ngài được thụ phong linh mục ngày 24 tháng 4 năm 2004.

Sau đó, từ năm 2004 đến năm 2005, ngài làm cha phó giáo xứ thánh Têrêsa, thuộc giáo phận thánh Gioan ở Newfoundland. Từ năm 2005-2008, ngài vừa làm cha phó Giáo xứ Thánh Patrick, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Toronto.

Năm 2008, ngài là giám đốc đầu chương trình “Out of the Cold”, trước khi được bổ nhiệm làm cha xứ Giáo xứ thánh Maria, tại Saskatoon, cho đến năm 2015. Tại Saskatoon, cha Hansen được bổ nhiệm làm linh mục quản hạt vùng West Zone và là thành viên của Hội đồng Linh mục Giáo phận.

Vào năm 2015, ngài làm cha xứ giáo xứ Đức Mẹ Chiến thắng ở Inuvik, thuộc Giáo phận MacKenzie-Fort Smith.

Đức Thiện (theo CSSR)

 

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm