Đức Thánh Cha Phanxicô: Tiếp nhận và bảo vệ anh chị em di dân là một đòi hỏi luân lý bắt buộc

Thứ Năm, 16-03-2017 | 18:30:23

“Cùng với quyền được di cư, tất cả cũng phải bảo vệ quyền không phải di cư”. Họ có quyền được sống trên đất nước của họ với một cuộc sống có phẩm cách. Đối với những anh chị em phải di cư thì cần phải mở ra những giải pháp nhân đạo an toàn và dễ tiếp cận. Đó là những lời phát biểu của Đức Thánh Cha trước các thành viên tham dự hội nghị Quốc Tế về Di Dân lần thứ VI với chủ đề: “Di Dân và Hòa Bình” diễn ra tại Rô-ma.

Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức tổng giám mục Silvano Maria Tomasi C.S, dòng Truyền Giáo Thánh Ca-rô-lô (scalabrinians), đồng thời ngài cũng là chủ tịch hội đồng giáo hoàng về công lý và hòa bình, đã mời gọi các cá nhân hoạt động xã hội và chính trị hai năm một lần để nghiên cứu và tìm ra những hướng giải quyết hiện trạng di dân và giảm tối thiểu những hy sinh đau khổ của anh chị em di dân. Buổi hội nghị được tổ chức bởi ủy ban giáo hoàng về Phục Vụ và Phát Triển Con Người Toàn Diện, Mạng Lưới Di Dân Quốc Tế của dòng truyền giáo thánh Ca-rô-lô (Scalabrinians), và tổ chức Konrad Adenauer.

Sau khi nghe những lời chia sẻ của một gia đình tị nạn đến từ nước Eritrea, Đức thánh Cha đưa ra bốn bước để đáp lại hiện trạng di dư và nhập cư: tiếp nhận, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập. Thông thường thì chúng ta không tiếp đón anh chị em di dân như những người anh chị em của mình. Chính vì thế cần phải thay đổi thái độ để vượt qua sự thờ ơ và dửng dung trước những anh chị em di dân đang gõ cửa nhà chúng ta.

“Không chỉ đơn giản là tiếp đón mà cần phải bảo vệ những anh chị em di dân bị lợi dụng, bị ngược đãi, và bị tổn thương”. Đức thánh Cha còn phát biểu tiếp rằng: bảo vệ những anh chị em di cư và tị nạn là một đòi hỏi luân lý bắt buộc. Đòi hỏi luân lý này cần phải được thực tế hóa qua dụng cụ luật pháp của một quốc gia và của quốc tế. Đặc biệt là chống lại những tổ chức buôn người.

Nói đến sự phát triển toàn diện của một con người, Đức thánh Cha còn nói tiếp rằng: khuyến khích sự phát triển toàn diện của anh chị em di dân và gia đình của họ bắt đầu từ chính quê hương nơi họ phải rời bỏ. Họ có quyền được di cư và cũng có quyền được ở lại trên chính quê hương của mình. Nếu ở lại trên quê hương của mình thì họ cần phải có một cuộc sống xứng đánh với nhân phẩm của một con người. Nghĩa là khuyến khích các tổ chức hợp tác quốc tế giúp đỡ và thực hiện những dự án hay chương trình phát triển cụ thể để giúp đỡ phát triển con người và đất nước nơi họ sinh sống.

Nói đến việc hòa nhập vào xã hội của anh chị em di dân, Đức thánh Cha nhấn mạnh đến việc hòa nhập chứ không phải hòa tan hay là đồng hóa. Nghĩa là một quá trình theo hai hướng dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, sự hiểu biết về sự phong phú văn hóa của những anh chị em di dân và của người địa phương.

Lm. Giuse Trần Nguyễn, CS
(Chuyển dịch theo Radio Vaticana của Ý)

Tags: ,