Đức Thánh Cha Phanxicô: Can đảm và kiên trì cầu nguyện

Thứ Năm, 15-03-2018 | 18:47:07

Cần cầu nguyện trong tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha. Để có thể cầu nguyện như thế, chúng ta rất cần can đảm và kiên nhẫn. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 15.03.2018


Môsê khẩn nài Thiên Chúa nguôi giận

Khi Thiên Chúa nổi giận vì dân chúng bỏ việc thờ phượng Ngài mà đi thờ cúng con bò vàng, ông Môsê đã ra sức nài van Chúa nguôi cơn giận. Ông nhắc lại điều mà Chúa đã làm để giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ông nhắc lại sự trung thành của các tổ phụ Abraham và Isaac. Trong cuộc nói chuyện mặt giáp mặt với Chúa, tình yêu mến mà Môsê dành cho dân tỏa sáng. Môsê không ngại đối diện với sự thật phũ phàng, rằng dân chúng đang sống bất trung với Chúa. Nhưng Môsê không đi vào con đường hối lộ xin xỏ. Môsê không bán rẻ lương tâm mình. Và điều này làm đẹp lòng Chúa. Chúa thấy nơi ông một tâm hồn đang cầu nguyện, đang cầu nguyện.

Con ở cùng dân và con ở cùng Ngài, lạy Chúa. Đó là một lời nguyện chuyển cầu: một lời cầu thay nguyện giúp. Để có thể cầu nguyện như thế, người ấy cần can đảm thưa với Chúa diện đối diện, người ấy cũng cần rất kiên nhẫn. Chúng ta cần kiên nhẫn rất nhiều khi cầu nguyện chuyển cầu. Chúng ta không thể chỉ cầu nguyện cho người nào đó bằng kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, thế là xong. Không, không chỉ như thế. Để có thể cầu nguyện cho một ai đó, chúng ta phải bước trên một hành trình rất cần kiên nhẫn.

Kiên nhẫn và kiên tâm trong cầu nguyện

Trong đời sống thường ngày, nhiều người sẵn sàng hy sinh công ty, để cứu lấy lợi ích của bản thân họ. Nhưng Môsê không đi vào con đường ấy. Môsê đã kề vai sát cánh với người dân.

Để có thể cầu nguyện chuyển cầu, để có thể cầu nguyện cho người khác, chúng ta rất cần hai điều: đó là can đảm và kiên nhẫn. Nếu tôi muốn Chúa lắng nghe điều tôi kêu xin, thì tôi phải ra đi, phải đi gõ cửa, phải gõ cửa trái tim Chúa… Nhưng có người cho rằng, điều đó đâu có liên quan đến trái tim tôi. Nếu như thế, nếu trái tim tôi không liên quan gì đến điều tôi xin, nếu tâm hồn tôi không liên quan gì đến người mà tôi đang cầu xin cho, thì cớ gì để tôi can đảm và kiên nhẫn!

Cần một con tim liên đới

Con đường của lối cầu thay nguyện giúp, đó là cần con tim biết liên đới, chịu thách đố, biết tiến về phía trước, và chay tịnh.

Xin Chúa ban cho ta ơn sủng ấy. Ơn để cầu nguyện trước nhan Chúa với lòng tự do của người con thảo, để có thể can đảm và kiên trì cầu nguyện. Nhưng trên hết, cầu nguyện là biết rằng, tôi đang nói chuyện với Thiên Chúa là Cha tôi, và Cha tôi đang lắng nghe tôi. Nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta trên hành trình cầu nguyện này.

Tứ Quyết SJ

Tags: , , , , ,

Có thể bạn quan tâm