Đức Thánh Cha Phanxicô: Cần đức tin và can đảm để cầu nguyện

Thứ Sáu, 12-01-2018 | 21:28:09

Đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và can đảm tiến về phía trước cho dù giữa bao khó khăn. Đó là điều các thánh đã làm. Đó là dấu hiệu đặc trưng nơi đời sống cầu nguyện của các Kitô hữu. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.01.2018 – RV


Cầu nguyện từ đức tin và trong đức tin

Bài Tin Mừng theo thánh Maccô hôm qua cũng như hôm nay kể về việc Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân. Trong cả hai trường hợp ấy, các bệnh nhân cầu nguyện đầy tin tưởng. Người bệnh phong can đảm nói với Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch!” Chúa trả lời ngay lập tức: “Ta muốn.” Như thế Tin Mừng dạy chúng ta rằng, tất cả đều có thể đối với những người tin.

Mỗi khi chúng ta đến gần Chúa để cầu xin điều gì đó, chúng ta cần luôn khởi đi từ đức tin và thực hành điều ấy trong đức tin, như lời nói của bệnh nhân: “Con tin rằng Ngài có thể chữa lành con. Con tin rằng Ngài có thể làm điều ấy”. Cần can đảm như thế! Cần cầu nguyện như thế trong đức tin.

Đừng cầu nguyện như vẹt

Tin Mừng dạy chúng ta về cách cầu nguyện. Đừng làm như vẹt, theo kiểu chẳng hay biết chẳng quan tâm đến những gì ta cầu xin. Trái lại, hãy xin Chúa nâng đỡ đức tin nhỏ bé của chúng ta, ngay cả khi có nhiều khó khăn thử thách. Ví dụ, trong bài Tin Mừng hôm nay, người bại liệt rất khó có thể đến gần Chúa, vì có đám đông. Nhưng người ta đã tìm ra giải pháp. Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người bại liệt xuống chỗ Chúa. Như thế, có ý muốn thì sẽ tìm ra giải pháp, sẽ biết cách vượt qua khó khăn.

Cần can đảm chiến đấu để có thể tiến lại gần Chúa. Cần can đảm để có thể có đức tin, với khởi đầu là: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành con! Nếu Ngài muốn, thì con tin.” Can đảm đến gần Chúa khi chúng ta gặp nhiều thử thách. Biết bao lần chúng ta cần kiên nhẫn và cần biết đợi chờ, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, thay vào đó không ngừng tiến bước. Với đức tin, tôi có thể tiến lại gần Chúa mà nói: “Chúa ơi, nếu Chúa muốn, xin ban cho con ơn ấy”. Sau đó, nếu đã ba ngày mà ơn ấy chưa đến, thì tôi lại quên đi. Đừng quên đi như thế.

Cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu

Thánh Monica là mẹ của thánh Agustino, đã phải cầu nguyện với bao nhiêu là nước mắt. Bà thánh ấy cầu nguyện cho đứa con trai được ơn hoán cải. Đó là gương của các thánh. Cần can đảm ngay cả khi dường như ta chẳng nhận được điều mình xin. Cần can đảm, vì nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Lời cầu nguyện của Kitô hữu nảy sinh từ đức tin vào Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện ấy luôn luôn trong đức tin và vượt qua mọi khó khăn thử thách. Điều giúp ích chúng ta hôm nay, chúng ta có thể mang lấy để gẫm suy trong lòng là: tổ phụ của chúng ta là Abraham được kế thừa lời hứa, dù trăm tuổi mà vẫn sinh con. Đức tin ấy đã được minh chứng. Tin tưởng và tiến bước trong tin tưởng. Tin tưởng và nài xin Chúa những ơn mà chúng ta đang cần. Chính Chúa đã nói: Ai xin thì sẽ được. Chúng ta hãy nhớ lấy lời này cho dù giữa những khó khăn. Đây là sự can đảm có ở nơi lời cầu nguyện của các Kitô hữu. Nếu cầu nguyện mà thiếu can đảm thì chưa phải là Kitô hữu.

Tứ Quyết SJ

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm