Đức Thánh Cha Phanxicô: Chiêm niệm và hành động phải đi đôi với nhau

Thứ Ba, 31-07-2018 | 16:16:00

Chiêm niệm trong hành động là trung tâm của linh đạo thánh Inhaxiô và chiêm niệm và hành động là hai chiếu kích phải đi đôi với nhau. ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các thành viên của Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo đào sâu đời sống thiêng liêng và thể hiện chiều kích thiêng liêng trong các hoạt động Tông đồ.


Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo, một phong trào giáo dân được thành lập vào năm 1967, theo linh đạo thánh Inhaxiô, đang nhóm đại hội thế giới lần thứ 17 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina. Đại hội có chủ đề “Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo, một quà tặng cho Giáo hội và cho thế giới”.

Có 250 tham dự viên đến từ 70 quốc gia tham dự đại hội kéo dài từ ngày 22-31/07/2018.

ĐTC Phanxicô đã gửi một sứ điệp cho Cộng đoàn này. Trong sứ điệp viết bằng tiếng Anh, đề ngày 09/06, gửi đến Mauricio López, chủ tịch của Hội đồng điều hành toàn thế giới của Cộng đoàn, được truyền đi ngày 28/07, ĐTC viết: “Anh chị em hãy cầu nguyện và suy tư để Chúa ban cho anh chị em có một chiều sâu mạnh mẽ trong việc sống đặc sủng của mình” để tiếp tục là “một quà tặng cho Giáo hội và cho thế giới.”

Trong sứ điệp, ĐTC chỉ cho các thành viên của Cộng đoàn thấy “món quà” và “ân sủng” mà họ nhận được trong suốt thời gian từ khi được thành lập đến nay và khuyến khích họ khiêm nhường cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chú ý đến họ và tin tưởng nơi họ, bất kể các phẩm chất và nhân đức của họ. ĐTC nhấn mạnh rằng điều này giả định một lời mời gọi và trách nhiệm, đi ra khỏi chính mình và gặp gỡ người khác, để nuôi dưỡng anh chị em của mình bằng thứ bánh duy nhất có thể thỏa mãn cơn đói của trái tim con người: đó là tình yêu của Chúa Kitô. ĐTC hy vọng rằng ảo ảnh về tri thức không làm cho cộng đoàn bị lạc hướng.

Chúa Kitô mang lấy thân xác con người mong manh

ĐTC nhắc nhở các thành viên của Cộng đoàn Sự sống Kitô giáo rằng chiêm niệm trong hành động là trung tâm của linh đạo thánh Inhaxiô và chiêm niệm và hành động là hai chiều kích phải đi đôi với nhau, bởi vì chúng ta chỉ có thể đi vào trái tim của Thiên Chúa qua các vết thương của Chúa Kitô và chúng ta biết rằng Chúa Kitô hiện diện trong những người đói khát, không được chú ý, bị hắt hủi, người cao nhiên, các bệnh nhân, các tù nhân và trong tất cả thân thể con người mong manh.

Hãy để cho mình được tình yêu Chúa Giêsu nhào nắn

Kiểu mẫu của đời sống Kitô giáo này được tạo nên bởi đời sống thiêng liêng sâu xa và hoạt động, nghĩa là để cho mình được tình yêu Chúa Kitô hun đúc, có những tâm tình của chính Chúa, liên tục tự vấn mình: tôi làm gì cho Chúa Kitô? Tôi đã làm gì cho Chúa Kitô? Tôi phải làm gì cho Chúa Kitô?

Cuối sứ điệp, ĐTC cám ơn những người hiện diện vì sự cống hiến và tình yêu dành cho Giáo hội và cho các anh em. ĐTC cũng khuyến khích họ tiếp tục làm cho Chúa Kitô hiện diện trong các môi trường khác nhau khi thể hiện một ý nghĩa tông đồ trong tất cả các hoạt động.

Hồng ThủyVatican

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm