Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tôn giáo của Myanmar xây dựng hòa bình và sự hiệp nhất giữa những sự khác biệt

Thứ Tư, 29-11-2017 | 19:34:46

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ 17 vị lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo Myanmar vào buổi sáng hôm qua thứ Ba 28/11, đồng thời khuyến khích họ rằng hoà bình tồn tại trong sự thống nhất trong sự đa dạng, chứ không phải trong sự đồng nhất. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các vị lãnh đạo của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Do Thái, Công giáo và các cộng đồng Kitô giáo khác tại Tòa Tổng Giám mục tại Yangon, vào đầu ngày đầu tiên của chuyến Tông du từ ngày 27/11 đến 30/11 tới Myanmar.

Phát ngôn viên của Tòa Thánh, ông Greg Burke cho biết rằng trong cuộc gặp gỡ kéo dài 40 phút với các nhà lãnh đạo tôn giáo, ĐTC Phanxicô kêu gọi họ cùng cộng tác với nhau để tái xây dựng đất nước và nếu như xảy ra tranh cãi, họ cần phải tranh luận như những người anh em với nhau, những người có tinh thần hòa giải sau đó.

Thống nhất chứ không đồng nhất

Sau khi các vị lãnh đạo khác nhau chia sẻ, ĐTC Phanxicô đã phát biểu ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha với sự trợ giúp của một thông dịch viên. Đề cập đến Thánh Vịnh, ĐTC Phanxicô nói, “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay. Anh em được sống vui vầy bên nhau!”. ĐTC Phanxicô giải thích rằng thống nhất không có nghĩa là tất cả đều như nhau. “Thống nhất không phải là sự đồng nhất, thậm chí ngay cả trong một cộng đồng tôn giáo. Mỗi người đều có những giá trị riêng, sự phong phú cũng như những thiếu sót của mình”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời Ngài cũng cho biết thêm rằng “tất cả chúng ta đều khác biệt với nhau”. Mỗi một tín ngưỡng đều có sự phong phú và truyền thống của nó để cho đi và chia sẻ. Và điều này có thể xảy ra chỉ khi tất cả cùng chung sống trong hòa bình. “Hòa bình”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, “tồn tại trong một sự đồng điều của những điều khác biệt”. “Thống nhất xuất phát từ những sự khác biệt”.

Sự đồng nhất sẽ giết chết nhân loại

“Hòa bình chính là sự hòa hợp”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời cũng lưu ý rằng có một xu hướng trên thế giới hướng tới sự đồng nhất để làm cho tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng ĐTC Phanxicô đã lên án điều này như là một “cuộc xâm lăng văn hoá” vốn sẽ “giết chết nhân loại”. ĐTC Phanxicô cho biết các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải hiểu được sự phong phú của những sự khác biệt của chúng ta – sắc tộc, tôn giáo hay phổ biến – và kết quả của những sự khác biệt này đó chính là việc đối thoại. “Là huynh đệ, chúng ta có thể học hỏi từ những khác biệt này”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích các nhà lãnh đạo tôn giáo “xây dựng đất nước, vốn vô cùng phong phú và đa dạng, thậm chí cả về mặt địa lý”.

Bản chất của Myanmar là rất phong phú về sự khác biệt, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời kêu gọi họ đừng ngại những sự khác biệt. “Bởi vì tất cả chúng ta có một Cha và tất cả chúng ta đều là anh em, chúng ta hãy sống với nhau như huynh đệ”, ĐTC Phanxicô thúc giục. Và nếu như phải tranh luận với nhau, hãy đối xử với nhau như anh em, điều này sẽ sớm mang lại hòa giải và hòa bình. “Xây dựng hòa bình nhưng không để cho mình bị đồng nhất bởi sự xâm chiếm về văn hoá”, ĐTC Phanxicô kêu gọi. “Một người xây dựng sự hòa hợp thiêng liêng đích thực thông qua sự khác biệt. Sự khác biệt chính là một phong nhiêu đối với hòa bình”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm