Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (22.11.2017) hằng tuần: Thánh Lễ là tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa

Thứ Năm, 23-11-2017 | 13:48:20

** Thánh Lễ là việc tưởng niệm Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Tham dự Thánh Lễ, rước Chúa vào lòng cho phép chúng ta cùng với Chúa Kitô từ cái chết bước vào sự sống. Mỗi một cử hành Thánh Thể là một tia sáng của mặt trời không lặn là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, giúp chúng ta đạt tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa, canh tân con tim, cuộc sống và tương quan của chúng ta với Chúa và với tha nhân, làm cho chúng ta yêu Chúa và yêu tha nhân như Ngài đến sẵn sàng trao ban sự sống.


 Kính thưa quý vị thính giả, ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hanh hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua.

Trong bài huấn dụ ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc trích từ chương 2 thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galát viết rằng: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích.” (Gl 2,19-21).

ĐTC nói: “Thánh Lễ là việc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Nó khiến cho chúng ta tham dự vào chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cái chết, và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Nhưng để hiểu giá trị của Thánh Lễ trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa kinh thánh của từ “tưởng niệm”. ĐTC giải thích như sau:

** Việc tưởng niệm không chỉ là kỷ niệm các biến cố của quá khứ, nhưng việc tưởng niệm làm cho các biến cố ấy hiện diện và thời sự trong một nghĩa nào đó. Chính như thế mà dân Israel hiểu sự giải phóng của mình khỏi Ai Cập: mỗi khi cử hành lễ Vượt Qua, các biến cố của cuộc Xuất hành được làm cho hiện diện đối với ký ức của các tín hữu để họ phù hợp cuộc sống của họ với chúng (GLGHCG 1363). Với cuộc khổ nạn, cái chết, sự sống lại và lên Trời của Ngài Chúa Giêsu Kitô đã thành toàn lễ Vượt Qua. Và Thánh Lễ là việc tưởng niệm sự Vượt Qua của ngài, việc “xuất hành” của Ngài, mà Ngài đã hoàn thành cho chúng ta, để làm cho chúng ta ra khỏi kiếp nô lệ và dẫn đưa chúng ta vào đất hứa của cuộc sống vĩnh cửu. Nó không chỉ là một kỷ niệm; không, nó còn hơn thế nữa: nó khiến cho hiện diện điều đã xảy ra cách đây 20 thế kỷ.

Thánh Thể luôn đưa chúng ta tới tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa: khỉ trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu  đổ tràn đầy trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu của Ngài, như Ngài đã làm trên thập giá, và như thế Ngài canh tân con tim, cuộc sống và tương quan của chúng ta với Ngài và với các anh em khác. Công Đồng Chung Vaticăng II nói rằng: “Mỗi khi cử hành trên bàn thờ hiến tế thập giá, qua đó Chúa Kitô chiên con vượt qua của chúng ta bị sát tế, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện” LG 3).

ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: Mỗi cử hành Thánh Thể là một tia sáng của mặt trời không xế bóng là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tham dự Thánh Lễ, đặc biệt là Thánh Lễ Chúa Nhật, có nghĩa là bước vào trong chiến thắng của Chúa Kitô, được chiếu soi bởi ánh sáng của Ngài và được hơi ấm của Ngài sưởi nóng. Qua việc cử hành Thánh Thể Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta trở thành những người tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi toàn con người phải chết của chúng ta. Trong việc từ cái chết bước qua sự sống, từ thời gian bước vào sự vĩnh cửu Chúa Giêsu lôi kéo chúng ta cùng Ngài cử hành lễ Vượt Qua. Trong Thánh Lễ chúng ta kết hiệp với Chúa. Còn hơn thế nữa, Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài như thánh Phaolô khẳng định: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. ”

ĐTC nói thêm trong bài huấn dụ:

** Thật vậy, máu của Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái chết và sự sợ hãi cái chết. Nó giải phóng chúng ta khỏi ách thống trị của cái chết thể lý, nhưng cũng giải thoát chúng ta khỏi cái chết tinh thần là sự dữ, là tội lỗi chụp bắt chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã trở thành nạn nhân của tội lỗi của chính mình hay của những người khác. Và khi đó cuộc sống chúng ta bị ô nhiễm, mất đi vẻ đẹp, mất đi ý nghĩa và héo tàn.

Trái lại, Chúa Kitô tái trao ban sự sống cho chúng ta. Chúa Kitô là sự viên mãn của cuộc sống, và khi Ngài đã đương đầu với cái chết, ngài huỷ diệt nó vĩnh viễn. “Khi sống lại Ngài tiêu diệt sự chết và canh tân sự sống”. Sự Vượt Qua của Chúa Kitô là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, bởi vì Ngài đã biến đổi cái chết của Ngài thành cử chỉ tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài chết vì tình yêu.

Và trong Thánh Thể Ngài muốn thông ban cho chúng ta tình yêu phục sinh chiến thắng của Ngài. Nếu chúng ta lãnh nhận Ngài với niềm tin, cả chúng ta nữa cũng có thể thực sự yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta có thể yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta, bằng cách trao ban sự sống.

Nếu tình yêu của Chúa Kitô ở trong tôi, tôi có thể trao ban tràn đầy chính mình cho tha nhân, trong xác tín rằng cả khi người khác có thể gây thương tích cho tôi, tôi sẽ không chết, nếu không thì tôi sẽ phải bảo vệ mình. Các vị tử đạo đã trao ban mạng sống họ chính vì xác tín về chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết. Chỉ khi chúng ta sống kinh nghiệm quyền năng này của Chúa Kitô, quyền năng tình yêu thương của Ngài chúng ta mới thực sự tự do trao ban chính mình mà không sợ hãi.

Đó là Thánh Lễ: bước vào trong cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và lên Trời này của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ, thì như thể là lên núi Calvê, y như vậy. Anh chị em hãy nghĩ coi: nếu chúng ta đi lên núi Sọ – chúng ta hãy suy tư bằng tưởng tượng – trong lúc đó, và chúng ta biết người đang ở đó là Chúa Giêsu, thì chúng ta có cho phép mình nói chuyện bép xép, chụp hình, trình diễn một chút không? Không, Bởi vì đó là Chúa Giêsu! Chắc chắn là chúng ta sẽ thinh lặng, sẽ khóc và cả vui mừng nữa vì được cứu rỗi. Khi chúng ta bước vào cử hành Thánh Lễ, chúng ta hãy nghĩ tới điều này: tôi bước lên đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu trao ban mạng sống Ngài cho tôi. Và như thế trình diễn sẽ biến mất, nói chuyện bép xép sẽ biến mất, sẽ biến mất các bình luận và các điều khiến cho chúng ta xa rời điều xinh đẹp biết bao là Thánh Lễ, là chiến thắng của Chúa Kitô.

Tôi nghĩ rằng giờ đây đã rõ ràng hơn tại sao lễ Vượt Qua lại hiện diện và hoạt động mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ, nghĩa là ý nghĩa của sự tưởng niệm. Việc tham dự Thánh Thể khiến cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, bằng cách xin chúng ta cùng Ngài từ cái chết bước sang sự sống, nghĩa là Calvê, ở đó Thánh Lễ là việc làm lại Núi Sọ, chứ không phải là một cuộc trình diễn.

ĐTC Phanxicô chúc lành cho một tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chúng sáng thứ tư 22-11-2017 tại quảng trường thánh Phêrô – AP

** ĐTC đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, cũng như các nhóm hành hương đến từ Anh quốc, Hoà Lan, Ba Lan, Australia, Trung quốc, Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào các tu sĩ dòng Marist tham dự chương trình canh tân tinh thần, và huynh đoàn linh mục Bạn đồng hành của Chúa Kitô. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng. Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cách riêng nhóm tín hữu Nova Suiça ở Belo Horizonte bên Brasil. Ngài cầu chúc ơn thánh Chúa ban trong Thánh Thể đổ tràn đầy trên cuộc sống của mỗi người và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, để họ đem ngọn lửa yêu thương của Chúa vào lòng thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan trong đó có một nhóm bạn trẻ chăng biểu ngữ xin ĐTC chúc lành cho sự ồn ào của họ, ĐTC nói anh chị em hãy xem các bạn trẻ này can đảm thật! Ngài khích lệ mọi người biết năng lãnh nhận Chúa trong Thánh Lễ, thờ lậy Chúa trong Nhà Tạm và trong con tim, và phục vụ Chúa nơi các anh chị em khác, để cũng nhau xây dựng một cộng đoàn nhân loại mới, công bằng và huynh đệ hơn.

Trong số các nhóm nói tiếng Ý ĐTC đặc biệt chào các tham dự viên đại hội Liên đoàn các tổ chức phụ nữ công giáo quốc tế, các tham dự viên tổng tu nghị dòng Đức Bà An Ủi, các tham dự viên khoá đào tạo thừa sai do đại học Salesien tổ chức, cũng như thành viên Trung tâm nghiên cứu Biển Đức XIII tỉnh Gravina vùng Puglia, do ĐTGM Giovanni Ricchiuti hướng dẫn. Ngài cũng chào gia đình Phan Sinh đền thánh Đức Bà Pozzo, các thành viên Hiệp hội thiện nguyện hiến máu Italia nhân kỷ niệm thành lập, và Nhóm đưa bệnh nhân hành đi hương Lộ Đức của vùng Emilia Romagna.

ĐTC cũng chào đại diện Tổ chức Nhà băng thực phẩm, và cầu chúc cuộc lạc quyên thực phẩm vào ngày thứ bẩy tới đây gặt hái nhiều thành công để giúp người nghèo.

Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ĐTC nhắc cho mọi người biết hôm qua Giáo Hội kính nhớ thánh nữ Cecilia. Ngài chúc người trẻ biết noi gương thánh nữ lớn lên trong đức tin, người đau yếu được Chúa Kitô nâng đỡ trong khổ đau thử thách, và các cặp vợ chồng mới cưới biết yêu nhau vô điều kiện và có cái nhìn yêu thương trong sáng của thánh nữ Cecilia. Xin thánh nữ dậy chúng ta tất cả biết hát với con tim và sống tươi vui vì được cứu rỗi.

Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lậy Cha và phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm