Đức Thánh Cha và Giáo triều đã bắt đầu tuần tĩnh tâm Mùa Chay

Thứ Hai, 06-03-2017 | 18:43:10

Cuộc tĩnh tâm diễn ra tại Casa del Divin Maestro di Ariccia, gần Rôma, được bắt đầu  từ chiều Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay 5/3 và sẽ kéo dài đến thứ Sáu 10/3.

Cha Giulio Michelini Ofm hướng dẫn suy niệm.

Các bài suy niệm sẽ tập trung vào chủ đề: “Cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu theo Tin mừng Matthêu”.

Sau đây là một vài hình ảnh của giờ khai mạc kỳ tĩnh tâm:

20170306 ĐTC tinh tam 1

20170306 DTC tinh tam 2

20170306 ĐTC tinh tam 3

20170306 DTC tinh tam 4

20170306 DTC tinh tam 5

20170306 DTC tinh tam 6

20170306 DTC tinh tam 7

 

Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: ,