Đức Tổng Giám mục Phaolô: Tu sĩ DCCT là những người rao giảng và kiến tạo hòa bình.

Thứ Bảy, 01-07-2017 | 18:00:04

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, khởi đầu bài giảng đã nói rằng “Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là những người tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và làm theo mọi điều Ngài muốn”.

Là một Dòng chuyên rao giảng Tin mừng và làm các Tuần Đại phúc, anh em Dòng Chúa Cứu Thế triệt để tin vào Thiên Chúa và Thiên Chúa muốn anh em làm gì thì anh em làm, Đức Tổng chia sẻ. Sau khi dẫn giải qua các đoạn Sách Thánh về việc loan báo Tin mừng, người mục tử nhân lành là Thiên Chúa, người mục tử hy sinh tính mạng vì đoàn chiên là Đức Giêsu, dẫn chứng truyền thống từ thời Cựu ước sang Tân ước, từ thời các Tông đồ đến các vị mục tử ngày nay đã hy sinh vì đoàn chiên trong Giáo hội, Đức Tổng Phaolô nhắn gửi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khi trở thành những chuyên viên rao giảng sẽ là những người đem lại một thời thanh bình trọn vẹn cho tất cả chúng ta, cho quê hương đất nước chúng ta như Đức Giêsu đã đem đến thời kỳ thanh bình ấy.

Thánh lễ Truyền chức được cử hành vào lúc 8 giờ 30 ngày 01 tháng 07 năm 2017 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc cử hành.


Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm