Giảng lễ | 15h30 | Chúa Nhật Tuần 29 Thường Niên || 17/10/2021 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Thứ Hai, 18-10-2021 | 00:24:10