Giảng lễ: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | Thánh lễ 08h00 | 10/01/2021 | Lm Vinhsơn Phạm Cao Quý CSsR

Chúa Nhật, 10-01-2021 | 16:23:40