Giảng lễ CHÚA NHẬT 34 TN CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ | 18h30 | 21/11/2020 | Lm Micae Phạm Gia Lâm CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 09:08:56