Giảng lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh | Thánh lễ 17h00 | 04/4/2021 | Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà CSsR

Thứ Ba, 06-04-2021 | 10:05:18

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết