Giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay C, (6h30- 24/3/2019), Lm. GB Nguyễn Minh Phương, DCCT.

Chúa Nhật, 24-03-2019 | 16:14:15

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết