Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 29 Mùa TN | Thánh lễ 18h30 | 17/10/2021 | Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

Thứ Hai, 18-10-2021 | 00:24:40

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết