Giảng lễ Chúa Nhật tuần V Phục Sinh | Thánh lễ 8h00 | 2/5/2021 | Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng CSsR

Thứ Ba, 04-05-2021 | 01:27:20

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết