Giảng lễ Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa TN | Thánh lễ 18h30 | 16/10/2021 | Lm Giuse Nguyễn Văn Vượng CSsR

Thứ Hai, 18-10-2021 | 00:22:33

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết