Giảng lễ CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Thánh lễ 18h30 23/5/2021 Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR

Thứ Ba, 25-05-2021 | 10:00:53

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết