Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 6h30 | 11/09/2021 || Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn

Thứ Bảy, 11-09-2021 | 15:05:24

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết