Giảng lễ Mừng Kỷ Niệm 288 Năm Thành lập Dòng | 18g00 || 09/11/2020 | Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông CSsR

Thứ Hai, 09-11-2020 | 20:43:09

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết