Giảng lễ Thứ Chủ Nhật Tuần XIII Thường Niên Thánh lễ 5h00 27/06/2021 |Lm Gioan Nguyễn Ngọc Hải CSsR

Thứ Ba, 29-06-2021 | 09:41:31

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết