Giảng lễ Thứ Hai Tuần IV TN- tại Lễ Đài | 6h00 | 01/02/2020 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Thứ Hai, 01-02-2021 | 12:12:01

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết