Giảng lễ Thứ Tư Tuần XII Thường Niên |Thánh lễ 5h00 | 23/06/2021 | Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Thứ Tư, 23-06-2021 | 15:45:37