Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa, khai mạc Tuần Đại phúc (từ ngày 12 - 18/03/2017)

Thứ Hai, 13-03-2017 | 12:54:10

Đại Phúc là quà tặng của Thiên Chúa cho Giáo hội

Hạnh phúc của con người là được dựng nên để hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiệp thông với Thiên Chúa là một hồng ân. Nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Sự hiệp thông với Thiên Chúa cũng là một lời mời gọi. Mời gọi sự ứng đáp của con người. Vì vậy những ai mở lòng ra đón nhận hồng ân này sẽ bước vào tương giao với Thiên Chúa.

Để con người đến được với mình, cùng được hiệp thông với Ngài, thì Thiên Chúa đã yêu thương ban tặng cho con người chính người Con một của mình. Để ai tin và đón lấy người Con ấy, họ sẽ được trở nên con Thiên Chúa, thuộc về gia đình Thiên Chúa. Họ được chung chia tất cả mọi sự nơi Thiên Chúa. Sống thân phận và mang phẩm giáo cao quý là con của Thiên Chúa.

Vì vậy, hồng ân lớn lao, cao cả, vĩ đại này không ai khác là chính Chúa Giêsu Kitô, mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại một cách nhưng không. Như Thế, Tuần lễ Đại phúc là việc người tín hữu đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của họ.

Giáo xứ Hải Lâm, Giáo phận Bà Rịa, một Giáo xứ có gần 8 ngàn giáo dân, gần 2 ngàn gia đình, trong tuần lễ từ ngày 12 – 18/3/2017 bước vào thời gian được kể là hồng phúc lớn lao, thời gian Đại phúc. Bởi được mời gọi sống trong tương quan đặc biệt với Thiên Chúa ngang qua việc đón nhận Đại phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình là rước Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, ơn cứu độ trần gian, vào trong Giáo xứ, gia đình và cuộc đời mỗi người. Cầu chúc cho Giáo xứ Hải Lâm luôn giữ mãi hồng ân đại phúc cho suốt cuộc đời đức tin của mình.


* Một số hình ảnh trong ngày khai mạc Tuần Đại phúc tại Giáo xứ Hải Lâm – Giáo phận Bà Rịa.

TTMV DCCT

Tags: ,