Hành Hương Đức Maria Là Mẹ Thiên Chúa (28/12/2019) Lm Gioan B. Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Thứ Bảy, 28-12-2019 | 09:47:07

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết