Học viện Thánh Anphongsô Dòng Chúa Cứu Thế tri ân tình thân.

Thứ Bảy, 02-09-2017 | 16:11:16

Công việc của anh chị em chắc chắn không bị Thiên Chúa quên sót. Nhưng chúng tôi, những tu sĩ DCCT, cách riêng anh em Học viện Thánh Anphongsô tri ân tình nghĩa của anh chị em nhân ngày mừng lễ bổn mạng của Học viện Thánh Anphongsô là điều cần thiết phải bày tỏ.

Trong lời chào mừng những vị ân nhân thân nhân đến dự ngày họp mặt tri ân của Học viện hôm này (01/09/2017), Cha Phó Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, chủ tế Thánh lễ, thay mặt Nhà Dòng nói lời tri ân mọi người đã hy sinh giúp đỡ biết bao ơn gọi linh mục tu sĩ DCCT. Trên hết, tâm tình tri ân sâu sắc của tu sĩ DCCT là nguyện một lòng trung tín với ơn gọi theo Chúa, khắc cốt ghi tâm, dâng lời nguyện cầu, xin Thiên Chúa đoái thương chúc phúc mọi công lao hy sinh của thân nhân ân nhân bao người. Cha Phó Giám tỉnh mời gọi, tất cả những gì chúng ta làm, hãy làm nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Đức Giêsu. Trong ý hướng ấy của lễ chúng ta dâng sẽ luôn đẹp lòng Thiên Chúa.

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, nhớ ơn mọi người giúp đỡ, anh em Học viện dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay (01/09/2017) để cầu nguyện cho những vị thân ân và ân nhân. Thánh lễ được cử hành sau phần văn nghệ và hành hương cầu nguyện do anh em Học viện tổ chức.

Trong Thánh lễ, ngoài anh em Học viện, còn có sự hiện diện đông đảo của quý vị ân nhân thân nhân trong nước cũng như hải ngoại hợp với quý linh mục tu sĩ DCCT dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.


* Một vài hình ảnh trong ngày họp mặt ân nhân của Học viện Anphongsô


TTMV – DCCT
(nguồn: Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam)

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm