Hội nghị Dòng Chúa Cứu Thế Vùng Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê

Thứ Ba, 23-05-2017 | 20:12:16

Ngày 16 tháng 5 tại Villa Marianella, Nhà Tĩnh tâm của Tỉnh Dòng Bogotá, cách thủ đô hai giờ đồng hồ, 65 vị thừa sai DCCT, bao gồm cha Bề Trên Tổng Quyền, các thành viên và đại diện của mỗi Tỉnh (Phụ Tỉnh) đã tham dự Hội nghị vùng Mỹ Latinh và vùng Ca-ri-bê, cử hành giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội trong bầu khí tình huynh đệ. Hội nghị giai đoạn thứ ba bắt đầu bằng Thánh lễ do Cha Bề Trên Tổng Quyền Michael Brehl chủ sự.

Cha Michael Brehl nói: “Chúng ta bắt đầu một quá trình quan trọng; Chúng ta phải xác định thời gian để đáp ứng nhu cầu của các dự án cụ thể. Điều quan trọng là mỗi đơn vị phải tiếp tục quá trình tái cấu trúc, điều chỉnh lại và truyền đạt các quyết định được đưa ra trong Tổng Công Hội. Các Liên hiệp phải xác định và phổ biến các tiêu chí cho sứ vụ và kế hoạch hành động tái cấu trúc. ”

Các thành viên của Tổng Công Hội tham dự giai đoạn này là Cha Rogério Gomes, C.Ss.R., Thầy Jeffrey Rolle, C.Ss.R. và Cha Pedro López, C.Ss.R. Ngoài ra còn có 5 đại diện của mỗi  Tiểu vùng (Sub-Conference) châu Mỹ Latinh và vùng Caribê tham gia vào giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội.

Các tham dự viên, được thúc đẩy bởi những lời mở đầu của Cha Michael, hy vọng rằng Hội Dòng có thể được tái cấu trúc, tập trung vào việc xem xét kỹ các quyết định của Tổng Công Hội 25 trong giai đoạn Giáo Luật được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11 năm 2016. Từ bản phân tích này, họ có cơ hội trình bày các đề xuất cụ thể để thực hiện các quyết định tại Tổng Công Hội và ở cấp Liên hiệp.

Tất cả các đề xuất bắt nguồn từ việc trình bày các chủ đề sau: Kế hoạch Hành động của Tổng Công Hội trong 6 năm (2017-2022) do cha Michael Brehl trình bày; Các nguyên tắc của việc tái cơ cấu và sự cần thiết trong cương vị lãnh đạo, bởi cha Pedro López; Công việc thừa sai của Hội Dòng và việc đào tạo ban đầu của cha Rogério Gomes; Cộng đoàn tông đồ do Cha Manuel Rodríguez, Điều phối viên; Việc đào tạo liên tục của Thầy Jeffrey.

Tất cả mọi việc đã được hoàn thành với biểu quyết về các đề xuất trình bày cho việc thực hiện, cụ thể, về các quyết định được đưa ra trong Tổng Công Hội. Cảm giác là quá trình tái cấu trúc đang diễn ra và sẽ diễn ra trong Công Hội.

Giai đoạn ba của Công hội kết thúc vào ngày 20 bằng Thánh lễ do Cha Michael cử hành, trong đó cha nói: “Tôi biết ơn và rất vui mừng đã tham gia vào giai đoạn thứ ba của Công hội ở Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê, bởi tôi thấy tất cả các anh em đều cam kết cải thiện đời sống của Hội Dòng chúng ta. ”

Suốt thời gian cuộc họp của Giai đoạn thứ ba của Tổng Công Hội, có một bầu không khí của sự hiệp thông, tình huynh đệ và sự tham gia, cũng như tinh thần chào đón nồng nhiệt và hiếu khách của tỉnh Bogotá.

Có hy vọng nhiều trong lòng chúng ta.

Paulo Júnior Silva Leão, C.Ss.R.

Tịnh Trí Thiên chuyển ngữ

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm