Khai mạc Tam nhật mừng Đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài Gòn.

Thứ Bảy, 24-06-2017 | 16:58:46

Chúng ta quy tụ về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp để bắt chước Mẹ xưa kia đã vội vã lên đường đem Đấng Cứu Thế đến cho người thân, chúng ta đem Mẹ về trong gia đình để thêm niềm vui trong tình yêu  hôn nhân, đem Đấng Cứu Thế vào thế giới đang bị tổn thương cần được chữa lành.


Ngày thứ nhất khai mạc Tam nhật mừng Đại lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn, chủ tế Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề Trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh chia sẻ Lời Chúa. Ngài nói, với chủ đề của ngày thứ nhất này, chúng ta học được ở nơi Mẹ Maria không chỉ sự ân cần quan tâm nhau trong gia đình, giữa những người thân bằng những cử chỉ, lời nói, chúng ta quan tâm đến nhau cách sâu xa khi trong lòng chúng ta có Đức Giêsu và đem chính Ngài đến với anh chị em thân thuộc của mình. Chỉ khi ở giữa mọi người trong gia đình có Chúa hiện diện, như Chúa Giêsu, qua Mẹ, ở giữa gia đình Bà Êlisabet, thì niềm vui Thánh Thần mới ngập tràn trong mọi thành viên. Đó mới là niềm vui thật sự, niềm vui Thánh Thần, trong tình yêu gia đình.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã quỳ bên “Linh ảnh Tình yêu – Mẹ Hằng Cứu Giúp”, than van cầu khẩn với những lời sâu thắm thiết trong cõi lòng.

Thánh lễ khai mạc Tam nhật vào lúc 16g30 ngày 24/06 cũng là ngày lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả. Tên Thánh nhân nghĩa là Thiên Chúa xót thương, Cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn cùng Mẹ Hằng Cứu Giúp đem Đấng Cứu Thế vào thế giới đang bị tổn thương ơn chữa lành từ lòng xót thương của Thiên Chúa.


* Hình ảnh Ngày thứ Nhất Khai mạc Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (24/06/2017)


Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm