Lễ An Táng Cha Marcô Bùi Quan Đức, DCCT (06g00 - 23.05.2018): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Thứ Tư, 23-05-2018 | 18:19:02

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm